mobile addiction quotes in marathi

 Mobile मुळे डोळ्याला चष्मा लागला आणि आता आम्हाला Metaverse च्या पन आहारी जाण्याची खाज होत आहे.. आम्ही addict झालो म्हणून ते मोठे झाले, आमचा...