How to remove pimples/acnes naturally and permanently in Marathi? मुरूम कसे जातील?

 मित्रांनो,  मला स्वतःला खूप दिवसापासून मुरुमंचा त्रास आहे, मी तुमच्यासोबत माझ्या अनुभवावरून खालील गोष्टी सांगू इच्छितो.  तुम्ही जर कोणतीही ...